forum.radom.pl
https://forum.radom.pl/

[PRACA] Poszukiwani webmasterzy/programi?ci z Radomia
https://forum.radom.pl/viewtopic.php?f=16&t=10996
Strona 1 z 1

Autor:  oskar [ 27 paź 2010, o 11:53 ]
Tytuł:  [PRACA] Poszukiwani webmasterzy/programi?ci z Radomia

Zapraszam wszelkie osoby znaj?ce si? na tworzeniu serwisów internetowych, zainteresowane ewentualn? prac? w Radomiu, do nadsy?ania swoich CV lub/oraz portfolio na adres praca@webdev.pl.

Minimalne wymagania:
- znajomo?? PHP, JavaScript, CSS oraz DOM
- znajomo?? j?zyka SQL pod k?tem bazy MySQL
- znajomo?? serwerów WWW jak Apache/lighttpd
- umiej?tno?? pracy w systemach UNIX oraz Windows
- podstawy Adobe Photoshop (ci?cie gotowych projektów graficznych)
- bieg?e czytanie dokumentacji w j?zyku angielskim

Mile widziane:
- Flash
- dodatkowe j?zyki programowania mile widziane
- cokolwiek ponad powy?sze z dziedziny IT/Internet przydatne przy tworzeniu aplikacji internetowych
- umiej?tno?? analitycznego my?lenia, szybkie przyswajanie wiedzy i umiej?tne jej wykorzystywanie
- do?wiadczenie w pisaniu wydajnych aplikacji internetowych do obs?ugi setek u?ytkowników jednocze?nie

Zakres pracy: Opieka nad serwisami internetowymi, rozwijanie ich, tworzenie nowych. Wiele projektów w?asnych wewn?trz firmy, tak?e projekty zewn?trzne. Zarz?dzanie projektami, doradzanie, rozwi?zywanie najdziwniejszych problemów. Praca w oddziale firmy w Radomiu. Oferujemy du?e mo?liwo?ci poszerzania wiedzy oraz zdobywania do?wiadczenia przy naprawd? unikalnych projektach. Z mi?? ch?ci? zatrudnimy studentów oferuj?c im elastyczne godziny pracy, aby nie kolidowa?o to z nauk?.

Istnieje tak?e mo?liwo?? nawi?zania cz??ciowej wspó?pracy zdalnej w wyj?tkowych przypadkach.

W razie pyta? prosz? o PW lub maila. Je?li znacie osoby ewentualnie zainteresowane tematem, prze?lijcie im powy?sze.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/