forum.radom.pl

Niezależne forum dyskusyjne radomian - od 2002 roku
Teraz jest 22 kwi 2018, o 19:53

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
Autor Wiadomość
 Tytuł:
PostNapisane: 17 lip 2007, o 14:28 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 9 maja 2006, o 10:50
Posty: 55
Lokalizacja: Radom
Janis Joplin!

Jak dla mnie ikona.

http://www.janisjoplin.com/


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 17 lip 2007, o 17:29 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 sty 2006, o 20:24
Posty: 162
my?l? ?e nie mo?e zabrakn?? w tym gronie wzmianki o kapeli ,która wyznaczy?a nowe kierunki,a której echo odbija si? w dokonaniach wielu dzisiejszych "topowych" bandów.
JOY DIVISION

W 1977 roku, w okresie najwi?kszego nasilenia dzia?alno?ci ruchu punk, dwóch kolegów ze szkolnej ?awy – Bernard Albrecht (pó?niej zmieni? nazwisko na Bernard Sumner) oraz Peter Hook udali si? na koncert Sex Pistols, który odbywa? si? w ich rodzinnym mie?cie – Manchesterze. Jak si? pó?niej okaza?o – koncert ten zmieni? oblicze muzyki lat 80., bowiem Sumner i Hook spotkali na tym wyst?pie urz?dnika i pocz?tkuj?cego poet? – Iana Curtisa. Postanowili za?o?y? w?asny zespó?, w którym mogliby tworzy? muzyk? utrzyman? w punkowej stylistyce. Mimo i? ?aden z nich nie potrafi? gra? na jakimkolwiek instrumencie muzycznym, a ich czas zajmowa?a praca w fabrykach, mieli do?? zapa?u, by ten plan wcieli? w ?ycie.

Ostatecznie nowo powsta?y zespó? zosta? nazwany Warsaw – na cze?? piosenki Davida Bowie Warszawa z p?yty Low (1977). Na pierwszych próbach i koncertach grupa wyst?powa?a w sk?adzie: Ian Curtis (?piew), Bernard Albrecht (gitara), Peter Hook (gitara basowa) i Steve Brotherdale (perkusja). Szybko jednak zadecydowano o odsuni?ciu Brotherdale'a, a na jego miejsce znaleziono Stephena Morrisa i kontynuowano próby. W pewnym momencie sta?o si? jasne, ?e Warsaw nie b?dzie zwyk?ym punkowym zespo?em – zadecydowa?y o tym niesamowite brzmienie gitary basowej oraz sterylna perkusja. Zespó? sta? si? wkrótce s?ynny w okolicy z powodu dziwnych zachowa? muzyków podczas koncertów – chory na epilepsj? Ian Curtis cz?sto w szokuj?cy sposób zabawia? publiczno??, a i czasami zdarza?y si? mu ataki choroby podczas wyst?pów, podobnie niekonwencjonalnie zachowywa? si? porywczy Peter Hook - podczas jednego z koncertów wo?a? do publiczno?ci "Czy zapomnieli?cie o Rudolfie Hessie"? W tym okresie grupa zmuszona by?a jednak zmieni? nazw? – okaza?o si?, ?e w Londynie istnieje zespó? o nazwie Warsaw Pakt. Zainteresowany histori? wokalista wybra? now? nazw? – Joy Division. By?o to nawi?zanie do opisanej w ksi??ce Yehiel De-Nur pt. Dom Lalek wyselekcjonowanej grupy wi??niarek obozu koncentracyjnego z czasów II wojny ?wiatowej, zmuszanych do ?wiadczenia us?ug seksualnych. Wszystko to spowodowa?o, ?e Joy Division nies?usznie oskar?ano o nazizm, a zespó?, który z za?o?enia unika? wywiadów i zdj??, nie móg? si? przed tymi zarzutami nawet broni?.

S?awa lokalnego zespo?u wystarczy?a, by wkrótce zarejestrowa? w 1978 roku An Ideal For Living, EP-k?, która ukazuje styl wczesnego Joy Division. Nied?ugo potem dosz?o do powa?nych zmian w stylu gry – Curtis chcia? czego? wi?cej ni? prymitywnego i agresywnego punku, st?d wysuni?cie na pierwszy plan gitary basowej Hooka i perkusji Morrisa i obarczenie Albrechta dodatkow? rol? klawiszowca – jak si? pó?niej okaza?o, instrumenty klawiszowe zacz??y odgrywa? w muzyce zespo?u coraz wi?ksz? rol?. Mimo ?e wytwórnie p?ytowe ignorowa?y zespó?, Joy Division szcz??liwie spotka? na swojej drodze Martina Hanneta, który jako producent nada? twórczo?ci zespo?u mroczny, depresyjny styl, który podkre?la? równocze?nie niesamowit? manier? wokaln? i przejmuj?ce teksty wokalisty. Ju? pierwszy singel - Transmission spodoba? si? krytykom New Musical Express, którzy w podsumowaniu rocznym umie?cili go w?ród najlepszych singli 1979. By?a to zupe?na nowo?? w ?wiecie rocka, st?d zainteresowanie ze strony s?ynnego DJa BBC, Johna Peela. Joy Division nagra?o na potrzeby audycji Peela kilka utworów, które w latach 90. ukaza?y si? w wersji kompaktowej. Wizyta u s?ynnego radiowca u?atwi?a grupie podpisanie p?ytowego kontraktu z firm? Factory, co zaowocowa?o wydan? w czerwcu 1979 roku debiutancka p?yt? Unknown Pleasures. Na albumie zebrano skomponowane dotychczas utwory grupy z okresu, gdy porzucono ju? koncepcj? Joy Division jako zespo?u czysto punkowego. Dzi?ki temu wydawnictwu grupa mog?a ruszy? na du?? tras? koncertow? po Europie. Niestety, nagle stan zdrowia Iana Curtisa zdecydowanie si? pogorszy? – ataki epilepsji zacz??y parali?owa? koncertow? dzia?alno?? grupy. Nie przeszkodzi?o to w zakontraktowaniu ameryka?skiej cz??ci trasy koncertowej i przyst?pieniu do prac nad now? p?yt?. W mi?dzyczasie na singlu wydano równie? jeden z najlepszych i najs?ynniejszych utworów w dziejach zespo?u – Love Will Tear Us Apart.

Kilka lat niezwykle aktywnej dzia?alno?ci nagraniowo–koncertowej oraz przyjmowane leki na padaczk? - wszystko to doszcz?tnie zrujnowa?o zdrowie psychiczne i fizyczne wokalisty. Cho? publiczno?? i krytycy wysoko oceniali jego dzia?alno?? artystyczn?, to sytuacja rodzinna i stan psychiki wokalisty wci?? si? pogarsza?y. Zosta?o to przez niego wyra?one w tekstach zawartych na ostatniej p?ycie studyjnej zespo?u – Closer. Jest ona dzi? uwa?ana za najwi?ksze dokonanie Joy Division, charakteryzuje si? zimnym brzmieniem (co jest zas?ug? zwi?kszenia roli syntezatorów), depresyjnym klimatem i ukazuje ostateczne zerwanie zespo?u z punkow? estetyk?. Album osi?gn?? 6. miejsce na brytyjskiej li?cie. Zespó? nagra? te? singla Atmosphere w stylu electro/new romantic. Po zamkni?ciu sesji nagraniowej do Closer zespó? zacz?? przygotowywa? si? do zapowiadanej na drug? po?ow? maja 1980 roku trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. W tym celu grupa wyst?pi?a 2 maja na Uniwersytecie w Birmingham – wkrótce okaza?o si?, ?e by? to ostatni koncert w dziejach Joy Division. Rok pó?niej zapis tego wyst?pu wydano obok nagra? studyjnych na p?ycie Still, która dotar?a do 5. miejsca brytyjskiej listy przebojów.

Noc? 18 maja 1980 roku, po obejrzeniu filmu Wernera Herzoga pt.: Stroszek, Ian Curtis pope?ni? samobójstwo we w?asnym domu, wieszaj?c si? na sznurze od suszarki. Zespó? nie móg? kontynuowa? dzia?alno?ci pod nazw? Joy Division, tote? rozwi?za? si? po wydaniu w czerwcu 1980 roku nagranej wcze?niej p?yty Closer. Ostatni? piosenk? Joy Division by? zarejestrowany po ?mierci Curtisa pe?en smutku In A Lonely Place. Trafi?a ona na stron? B znanego ze Still singla Ceremony, który Joy Division gra? na koncertach jeszcze z Ianem Curtisem w sk?adzie. W obu piosenkach rol? wokalisty przej?? gitarzysta Bernard Sumner. Nie by? to jednak koniec wspólnej dzia?alno?ci Hooka, Morrisa i Sumnera. Mimo depresji i odwo?ania ameryka?skiego tournee, w ci?gu kilku miesi?cy za?o?yli oni nowy zespó?. Aby zerwa? ze smutn? przesz?o?ci? Joy Division, rozwa?ali now? nazw?, m.in. Black September - na cze?? powsta?czej organizacji walcz?cej o wolno?? Palestyny. Ostatecznie nazwali si? jednak New Order i pod wp?ywem Kraftwerk na wiele lat skierowali si? ku nowej muzyce electro, disco i pop. Do nagra? Joy Division powrócili dopiero po kilkunastu latach, kiedy jako New Order na koncertach wykonywali m.in. Transmission, Atmosphere, czy nawet Love Will Tear Us Apart. Niepublikowane nigdy wcze?niej na d?ugograj?cych p?ytach utwory znalaz?y si? na kompilacyjnych albumach Substance (1988) i Permanent (1995).

_________________
niema normalnego ?ycia,jest tylko ?ycie.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 24 sie 2007, o 21:48 
Offline
Nowa twarz
Nowa twarz

Dołączył(a): 24 sie 2007, o 21:27
Posty: 8
Lokalizacja: Ragadom
tego pana nie trzeba przedstawia?:

James Marshall Hendrix, znany jako Jimi Hendrix (ur. 27 listopada 1942 w Seattle w USA, zm. 18 wrze?nia 1970 w Londynie w Anglii) – ameryka?ski gitarzysta, wokalista, kompozytor rockowy najcz??ciej wi?zany ze stylami acid rock, psychodeliczny rock, blues rock i jazz rock. Jako nastolatek za 5 dolarów kupi? u?ywan? gitar? i sam nauczy? si? na niej gra?. By? lewor?czny, wi?c musia? instrument przystosowa? do swoich potrzeb. Hendrix by? jednym z najwybitniejszych gitarzystów i w ogóle instrumentalistów rockowych. Wypracowa? szereg unikalnych, nieznanych wcze?niej technik gry na gitarze elektrycznej – mi?dzy innymi bardzo kreatywne wykorzystanie sprz??enia zwrotnego, mocno przesterowanych wzmacniaczy oraz zastosowanie szeregu elektronicznych efektów gitarowych. Cz?sto te? gra? na niedok?adnie nastrojonych gitarach, dlatego te? jego gra bywa?a lekko fa?szywa. Tak?e i nosowy wokal mia? tendencje do fa?szowania.

Hendrix rozpocz?? sw? karier? muzyczn? we wczesnych latach sze??dziesi?tych jako ceniony muzyk studyjny. Nagrywa? miedzy innymi z Little Richardem, Kingiem Curtisem i Johnem Hammondem. Koncertowa? tak?e w lokalnych klubach. W 1966 w czasie jednej ze swych wizyt w nowojorskim klubie bluesowym (Cafe Wha), dawny basista grupy The Animals, Chas Chandler, us?ysza? graj?cego Hendriksa. Od razu zrozumia?, jaki potencja? drzemie w tym nieznanym instrumentali?cie. Namówi? go na przyjazd do Londynu i nagrywanie muzyki z nim samym jako producentem. W 1967 zosta? wydany pierwszy album Hendriksa Are You Experienced?, który z dnia na dzie? uczyni? gitarzyst? s?aw? na skal? ?wiatow?. Album zawiera? 11 utworów, z których wi?kszo??, miedzy innymi Purple Haze, Foxy Lady, Hey Joe[1], Are You Experienced? czy The Wind Cries Mary[2], sta?a si? standardami muzyki rockowej. W kolejnych trzech latach Hendrix wyda? jeszcze dwa albumy Axis – Bold as Love i Electric Ladyland, na których znalaz?y si? takie przeboje, jak Little Wing, Voodoo Chile, All Along the Watchtower (cover piosenki Boba Dylana) czy Gypsy Eyes.

W ca?ym okresie swej s?awy intensywnie koncertowa?. Do historii szczególnie przesz?y jego wyst?py na Monterey Pop Festival w 1967 i na festiwalu w Woodstock w 1969. W szczególno?ci ten pierwszy, uznawany za najwspanialszy happening w historii rocka, kiedy to Hendrix gra? na gitarze za plecami, za g?ow? i tr?caj?c struny z?bami, a w czasie wykonywania Wild Thing podpali? swoj? gitar? i roztrzaska? j? o scen?. Gitara p?on?c ci?gle gra?a w sprz??eniu zwrotnym. Drugi wyst?p przeszed? do historii dzi?ki nowoczesnej, odbiegaj?cej od przyj?tych standardów adaptacji hymnu ameryka?skiego – The Star Spangled Banner, który uwa?any jest za najoryginalniejszy happening przeciwko wojnie w Wietnamie. Podczas wykonywania utworu, Hendrix imitowa? za pomoc? swego Stratocastera odg?osy helikopterów, wystrza?ów i wybuchów, przeplataj?c je z oryginaln? melodi? hymnu.

W ostatnim okresie swej twórczo?ci Hendrix zacz?? zmienia? styl, zmierzaj?c w stron? jazzu i jazz rocka. W 1969 roku za?o?y? wraz z Billym Coxem i Buddym Milesem formacj? Band of Gypsys, która da?a wspania?y koncert w hali Fillmore East (Nowy Jork). Niestety, wspaniale zapowiadaj?c? si? karier? przerwa?a niespodziewana ?mier?. Hendrix zmar? 18 wrze?nia 1970 wskutek komplikacji po za?yciu ?rodków nasennych(barbiturany). Sekcja zw?ok nie wykaza?a obecno?ci heroiny, o której branie Hendrix by? podejrzewany.

Hendrix zostawi? po sobie tak du?o niepublikowanego materia?u studyjnego i koncertowego, ?e jego spadkobiercy (ojciec artysty Al Hendrix i przyrodnia siostra Janie) zatrudnili specjalnego menad?era w celu uporz?dkowania spu?cizny po wielkim gitarzy?cie. Wynikiem tego by? szereg po?miertnych albumów z muzyk? Jimiego Hendriksa.

W czasie swej krótkiej kariery Hendrix gra? z nast?puj?cymi zespo?ami:

Rockin Kings (1960)
Tina & Ike Turners (1962)
Jimmi James and The Blue Flames (1964)
The Jimi Hendrix Experience (1966) w sk?adzie:
Mitch Mitchell – perkusja
Noel Redding – gitara basowa
Band of Gypsies (1969) w sk?adzie:
Billy Cox – gitara basowa
Buddy Miles – perkusja

Dyskografia [edytuj]
1967: Are You Experienced?
1967: Axis: Bold as Love
1968: Electric Ladyland
1968: Electric Hendrix (Withdrawn)
1970: Early Jimi Hendrix, Vol. 2 (live)
1970: Band of Gypsys (live)
1971: Cry of Love
1971: Isle of Wight (live)
1971: Hendrix in the West (1971; live)
1975: Hendrix 66 (live)
1982: Hendrix Concerts (live)
1982: The Jimi Hendrix Concerts (live)
1982: The Concerts (live)
1984: Jimi Hendrix Live
1986: Jimi Plays Monterey (live)
1987: Live at Winterland
1989: Radio One
1990: The Last Experience Concert
1990: Picture Disc
1991: Isle of Wight '70
1994: Jimi Hendrix – Woodstock
1994: Bleeding Heart
1994: Jimi Hendrix & Little Richard
1994: Live at the Scene
1995: Woodstock 10-Pack
1995: Experience (Original Soundtrack)
1995: Voodoo Soup
1995: Monday Morning – Jimi at Woodstock
1995: Sunshine of Your Love
1997: First Rays of the New Rising Sun
1997: South Saturn Delta
1998: Woke Up This Morning and Found Myself Dead (live)
1998: NYC '68 (live)
1999: Live at the Fillmore East
1999: Live at Woodstock
2000: Rare as Love Dressed to
2001: Woke Up This Morning and Found Myself Dead... [live]
2002: The Baggy's Rehearsal Sessions
2002: Blue Wild Angel – Live at the Isle of Wight
2003: The Rainbow Bridge Concert – The Early Show (live)
2003: The Rainbow Bridge Concert – The Late Show (live)
2003: Voices
2003: Live at Berkeley – 2nd Show
2003: Rainbow Bridge Concert (live)
2003: The Rainbow Bridge Concert – Both Shows (live)
2003: The Berkeley Concerts


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 30 sie 2007, o 12:57 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 7 sie 2007, o 12:32
Posty: 21
Lokalizacja: rze znowu :P
Emperor zosta? utworzony w Akkerhaugen w Norwegii wiosn? 1991 roku. Pocz?tkowo sk?ada? si? z perkusisty Samotha (mimo, ?e w poprzednim zespole Thou Shalt Suffer wyst?powa? jako gitarzysta), drugiego gitarzysty i wokalisty Ihsahna oraz basisty Mortiisa. W 1992 roku nagra? demo Wrath of the Tyrant, które obecnie w?ród fanów zespo?u ma status kultowy. Jeszcze tego samego roku grupa podpisa?a kontrakt z brytyjsk? wytwórni? p?ytow? Candlelight Records i nagra?a materia? na tzw. split z innym norweskim zespo?em Enslaved, który to materia? zosta? wydany w 1993 roku. Ju? podczas nagrywania tego wydawnictwa nast?pi?y zmiany w sk?adzie: Samoth zosta? gitarzyst? a nowym perkusist? zosta? Faust a po jego wydaniu Mortiis opu?ci? zespó? a na jego miejsce zosta? przyj?ty Tchort.

Reakcje podziemnej prasy metalowej na temat dotychczasowej twórczo?ci zespo?u by?y bardzo pozytywne, a sam Emperor zaj?? si? nagrywaniem swojego debiutanckiego albumu In the Nightside Eclipse, wydanym ostatecznie 1994 roku. Dzi?ki niemu zespó? uzyska? ogólno?wiatowe uznanie i liczne grono fanów.

W tym czasie w Norwegii odnotowano liczne przest?pstwa, g?ównie na tle antychrze?cija?skim, w które zamieszani byli muzycy zespo?u. Z tego powodu w 1994 roku Faust, Samoth i Tchort zostali skazani na kary pozbawienia wolno?ci rok do dwóch lat a w przypadku Fausta by?o to 14 lat (z których odby? 7).

W 1996 roku grupa w sk?adzie z Ihsahnem, Samothem, oraz nowymi muzykami gitarzyst? basowym Alverem i perkusist? Trymem nagra?a minialbum Reverence, b?d?cy zapowiedzi? drugiego albumu Anthems to the Welkin at Dusk. P?yta zosta?a Albumem Roku w wielu czasopismach metalowych na ca?ym ?wiecie (m.in. w brytyjskim Terrorizer czy ameryka?skim Metal Maniacs). Po wydaniu p?yty Emperor odby? szerok? tras? koncertow?, graj?c m.in. na festiwalach Dynamo Open Air czy Milwaukee Metalfest w 1998 roku. Po zako?czeniu trasy Alver opu?ci? zespó?, a rol? basisty przej?? Ihsahn.

Nast?pny album IX Equilibrium, wydany w 1999 roku by? równie? okre?lany jako prze?omowy - by? inicjatorem gatunku okre?lanego jako "Blackened death metal" czyli po??czenia black i death metalu, nazywanego równie? "black/death". Wydaniu p?yty towarzyszy?a zakrojona na szerok? skal? trasa koncertowa, w której zespó? wyst?powa? jako specjalny go?? Morbid Angel w Europie, a w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna? koncerty z Kings of Terror. Trasa ta zosta?a zarejestrowana i wydana na DVD Emperial Live Ceremony oraz jako p?yta kompaktowa.

W 2001 roku grupa wyda?a czwart? i ostatni? p?yt? Prometheus - The Discipline of Fire & Demise. Równocze?nie z wydaniem albumu, zespó? og?osi? zako?czenie kariery, spowodowane rozbie?no?ciami stylistycznymi jego cz?onków. W 2003 roku zosta?a wydana dwup?ytowa kompilacja "best of" Scattered Ashes – A Decade of Emperial Wrath.

W 2006 roku Emperor wyst?pi? na festiwalach Inferno Metal Festival i Wacken Open Air oraz czterech koncertach w Los Angeles i Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. W 2007 roku odby?y si? 3 ameryka?skie i 2 europejskie koncerty (jeden w maju, pozosta?e w czerwcu).[1]

Emperor jest powszechnie uznawany za prekursora symfonicznej odmiany black metalu, któr? przej??o pó?niej wiele zespo?ów norweskich. Grupa sprzeda?a ponad 500 tys. albumów na ca?ym ?wiecie.

_________________
....Bydleta klekaja...


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 11 lis 2007, o 00:51 
Offline
Powie?cio-pisarz
Powie?cio-pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sie 2006, o 17:19
Posty: 1395
Johnny Cash - chyba nie trzeba nikomu przedstawia? tego muzyka i wokalist? znany najbardziej w gatunku country....
Johnny Cash wywar? na mnie ogromny wp?yw,pod wzgl?dem muzyki jak i tekstów.Nie mam ca?ych dokona? jego ani po?owy tego co wyda? ale posiadam tylko dwie i te dwie p?yty wystarczy?y ?eby mnie chwyci? za gard?o i zmusi? do podkr?cenia regulatora g?o?nika.Jego g?os,który z pocz?tku nie by?em przyzwyczajony,jednak po d?u?szym s?uchaniu lubi?em bardzo s?ucha? jego g?osu.Czu?em si? tak jakby kto? mi udziela? lekcji ?ycia.Muzyka która mia?a w sobie tyle skromno?ci co uczu?,powodowa?a we mnie co? ?e nic nie jest pi?kne jak co? co si? pami?ta - chwile - w?a?nie chwile z muzyk? Casha mocno wbi?y mi si? w pami?? a piosenki takie jak "Hung My Heart","Hurt"(cover),"Folsom Prison Blues" czy powiedzmy "Cry Cry Cry",jest dosy? mnóstwo utworów jego które s?ucham i lubi? ale to by by?a zbyt d?uga lista.Tak czy siak Cash obok Dylana i Waitsa jest z jednym z moich "trójcy ?wi?tej" ?e tak powiem..

_________________
Bóg stworzy? we mnie cz?owieka, ja w Bogu stworzy?em przyjaciela


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 19 gru 2007, o 22:06 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 lis 2005, o 10:09
Posty: 14
Nie wiem czemu nikt jeszcze nie wspomnial o jednej z najwiekszych i najlepszych kapel w historii rocka czyli LED ZEPPELIN


Zespó? powsta? nieco przypadkiem, kiedy Jimmy Page, prowadz?cy gitarzysta rhythmandbluesowego zespo?u The Yardbirds, po odej?ciu dwóch czo?owych muzyków tego zespo?u pozosta? sam z basist? Chrisem Drej?. W celu wype?nienia zobowi?za? koncertowych, Page dokooptowa? do grupy dwóch muzyków znanych z wyst?pów w lokalnej grupie bluesowej: wokalist? Roberta Planta i perkusist? Johna Bonhama, znanego jako "Bonzo". Zanim grupa zosta?a ostatecznie sformowana, opu?ci? j? Dreja, a jego miejsce zaj?? znany producent i multiinstrumentalista John Paul Jones. Zespó? zacz?? wyst?powa? we wrze?niu 1968 pod nazw? The New Yardbirds.

Mened?erem zespo?u zosta? Peter Grant, który piastowa? t? funkcj? przez ca?y czas istnienia Led Zeppelin. To g?ównie dzi?ki jego talentowi mened?erskiemu i sile perswazji wobec promotorów Zeppelini osi?gali tak dobre wyniki finansowe.

W pa?dzierniku 1968, ??cznie z rozpocz?ciem nagrywania pierwszego albumu, pojawi?a si? nowa nazwa: Led Zeppelin. Jej autorstwo przypisuje si? Keithowi Moonowi (mia? on po nieudanym koncercie powiedzie?, ?e muzyka "unosi?a si? jak o?owiany sterowiec" - lead Zeppelin). Po korzystnym dla grupy orzeczeniu s?du, oddalaj?cym pozew rodziny von Zeppelin (krewnych i spadkobierców Ferdinanda von Zeppelina), grupa pozosta?a przy nowej nazwie. Muzyka grupy, pocz?tkowo b?d?ca dynamicznym blues rockiem pod wp?ywem Jeff Beck Group, z czasem staje si? wiod?cym i najbardziej wp?ywowym gatunkiem w muzyce rockowej. Grupa definiuje taki gatunek jako hard rock. Tak?e wielu muzyków z kr?gu grunge przyznaje si? czerpania inspiracji z muzyki Led Zeppelin. Wp?ywów zespo?u mo?na si? doszuka? na debiutanckim albumie grupy Queen wydanym w 1973 roku oraz w piosence Innuendo.

W pó?niejszym okresie dzia?alno?ci muzyka grupy ewoluuje w kierunku nieco ?agodniejszego i bardziej refleksyjnego brzmienia, w którym obok bluesa i rock and rolla coraz cz??ciej s?ycha? wp?ywy muzyki folkowej. W niektórych utworach zbli?a si? tak?e do formatu rocka progresywnego (np. Kashmir). Muzyka grupy oparta jest na energicznej, ostrej grze sekcji rytmicznej, wibruj?cej grze gitary elektrycznej i sporadycznie tak?e akustycznej, oraz ekspresyjnym ?piewie Planta. Gdy 25 wrze?nia 1980 zmar? John Bonham (w wyniku ca?onocnej alkoholowej libacji uduszony w czasie snu w?asnymi wymiocinami), grupa rozwi?za?a si?.

Najs?ynniejsz? p?yt? zespo?u jest czwarty album z listopada 1971, który w rzeczywisto?ci nie nosi? ?adnej nazwy, ani nawet nazwy zespo?u, zast?pionej czterema symbolami. P?yta ta powszechnie znana jest jako "Led Zeppelin IV" i zawiera jedn? z najs?ynniejszych ballad rockowych - Stairway to Heaven.

Pierwsze 5 p?yt (I, II, III, IV, Houses of the Holy) wydali w wytwórni Atlantic Records. 10 maja 1974 zespó? za?o?y? w?asn? wytwórni?, której nada? nazw? Swan Song Records. Wydali w niej swoje p?yty Physical Graffiti, Presence, The Song Remains the Same, In Through the Out Door, Coda, a tak?e promowali innych artystów.

W 1995 roku grupa Led Zeppelin zosta?a wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

O zespole powsta?o wiele ksi??ek, w Polsce przet?umaczono i wydano tylko 3: M?ot Bogów - Saga Led Zeppelin (Hammer of Gods) napisana przez Stephena Davisa, Led Zeppelin. Niebia?skie progi (Led Zeppelin - A Visual Documentary) Paula Kendalla oraz Led Zeppelin. Ho?d. Wydano tak?e ksi??eczk? z tekstami i t?umaczeniami piosenek Led Zeppelin.


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 20 gru 2007, o 11:01 
Offline
Pocz?tkuj?cy
Pocz?tkuj?cy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 lis 2005, o 10:09
Posty: 14
Jeszcze jedna kapela o ktorej nie sposob nie wspomniec :D a mianowicie zespó? Queen

Cz?onkowie zespo?u [edytuj]

Freddie Mercury (prawdziwe nazwisko Farrokh Bulsara) w 1970 r. do??czy? do Rogera Taylora (prawdziwe nazwisko Meddows-Taylor) i Briana Maya, cz?onków rozpadaj?cej si? formacji Smile. Rozpad po odej?ciu poprzedniego wokalisty, Tima Staffela, zaowocowa? równie? zmian? nazwy zespo?u na Queen. Czwartym sta?ym cz?onkiem zespo?u zosta? w 1971 r. John Deacon. Przed jego do??czeniem do grupy jej cz?onkami by?o kolejno dwóch basistów: Mike Grose oraz Barry Mitchell.

Zespó? przez ca?y okres swej aktywno?ci zachowa? wyj?tkow? stabilno?? sk?adu:

* John Deacon – gitara basowa,gitara rytmiczna, gitara akustyczna, ?piew, instrumenty klawiszowe okazyjnie kontrabas (zawiesi? swój czynny udzia? w zespole w 2003 w li?cie do Rogera Taylora)
* Brian May – gitara, instrumenty klawiszowe, ?piew
* Freddie Mercury – ?piew, instrumenty klawiszowe, gitara (zmar? w 1991)
* Roger Taylor – perkusja,instrumenty klawiszowe,okazyjnie gitara basowa, ?piew

Zespó?, mimo ?mierci Mercury’ego (24 listopada 1991), nie rozwi?za? si?. Muzycy po ?mierci wokalisty przez cztery lata dopracowywali materia?y pozostawione z poprzednich sesji nagraniowych (przewa?nie sesji do Innuendo) i w ko?cu wydali ostatni studyjny w karierze zespo?u album zatytu?owany Made in Heaven. Wydali te? sk?adanki Queen Rocks i Greatest Hits III.

W marcu 1996 Polsk? odwiedzili Roger Taylor i Brian May odebrali nagrod? Fryderyk'95 za Najlepszy Album Zagraniczny - Made in Heaven. Uroczysto?? odby?a si? w Teatrze Polskim 19 marca. Nast?pnego dnia zwiedzali Warszaw?.

Od 1997 r. John Deacon przesta? si? udziela? w projektach Queen. Pozostali cz?onkowie (Brian May i Roger Taylor) jako Queen udzielali si? w przeró?nych projektach zwi?zanych z zespo?em (wyst?py z Robbiem Williamsem, musical We Will Rock You).

Od 2002 w Londynie jest wystawiany musical We Will Rock You, bazuj?cy na przebojach zespo?u. W zwi?zku z wielkim sukcesem przedstawienia swoich wersji musicalu doczeka?y si?: Hiszpania, Rosja, Niemcy, RPA, Australia, Japonia, USA, Szwajcaria oraz Kanada.

W roku 2005 May i Taylor wyruszyli w pierwsz? od 1986 r. tras? koncertow? jako Queen z wokalist? Paulem Rodgersem i basist? Dannym Mirand?, drugim gitarzyst? Jamie'em Mosesem i klawiszowcem Spike'em Edneyem. Kontrowersje wzbudzi? nie tylko fakt wyst?powania pod szyldem Queen, ale i koncert w Rzymie 4 kwietnia (w dwa dni po ?mierci Jana Paw?a II, podczas ?a?oby narodowej og?oszonej we W?oszech). Arty?ci nie zgodzili si? na odwo?anie koncertu. Koncerty trasy Queen on Tour odbywa?y si? we Francji, Hiszpanii, W?oszech, Austrii, Czechach, Niemczech, W?grzech, Szwecji, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Kolejnym etapem trasy koncertowej by?y koncerty na otwartych arenach: stadionach i parkach. Koncert z 8 lipca 2005 w Hyde Parku zosta? przeniesiony na 14 lipca w wyniku zamachów w Londynie z 7 lipca 2005. Zespó? odda? ho?d ratownikom w trakcie koncertu w Hyde Parku. Kolejn? cz??ci? trasy by?y koncerty w USA i Japonii w pa?dzierniku i listopadzie. Jeden z koncertów w Tokio zosta? nagrany w celu wydania DVD.

W marcu i kwietniu 2006 r. zagrali 23 koncerty w USA i Kanadzie z Paulem Rodgersem. 25 maja 2006 r. Queen otrzyma?o nagrod? VH1 Rock Honors, gala z uroczysto?ci zosta?a pokazana w ameryka?skiej wersji VH1 30 maja 2006. W czasie grali Queen w sk?adzie Brian May i Roger Taylor wyst?pili z Paulem Rodgersem i Foo Fighters.

Obecnie zespó? pracuje nad p?yt? studyjn? z Paulem Rodgersem. Ostatnim wydawnictwem jest DVD i CD Queen Rock Montreal, zapis koncertu z listopada 1981 roku. Po raz pierwszy, wydawnictwo sygnowane nazw? Queen ma si? pojawi? te? w standardzie High Definition na no?nikach Blu-ray i HD DVD.

30 listopada 2007 ukaza? si? darmowy singiel Queen + Paul Rodgers z utworem Say it's not true. Piosenka zosta?a napisana w 2003 roku przez Rogera Taylora, a ponownie nagrana i wydana z okazji ?wiatowego Dnia AIDS. 31 grudnia utwór w nowym mixie plus teledysk uka?e si? na charytatywnym singlu na rzecz fundacji Nelsona Mandeli "46664".

Sukcesy grupy [edytuj]

Grupa Queen sp?dzi?a a? 1322 tygodnie na UK Albums Chart, spychaj?c na pozycj? drug? dotychczasowych liderów – zespó? The Beatles (1293 tygodnie). Kolejne trzy miejsca zaj?li: Elvis Presley (1280 tygodni), U2 (1150 tygodni) oraz Dire Straits (1136 tygodni).

Statystyki opublikowane zosta?y przez wydawnictwo Guiness World Record. Wydawca David Roberts powiedzia?: Jest to niesamowity wyczyn, bior?c pod uwag? fakt, ?e kariera Queen na li?cie jest o wiele krótsza ni? The Beatles i Presleya.

Nagrody:

* 1973.07 – Z?ota P?yta – LP "Queen"
* 1974.03 – Z?ota P?yta – LP "Queen II"
* 1974.10 – Srebrna P?yta – SP "Killer Queen"/"Flick of the wrist"
* 1974.11 – Z?ota P?yta – LP "Sheer heart attack"
* 1975.10 – Platynowa P?yta – SP "Bohemian rhapsody"/"I'm in love with my car"
* 1975.12 – Platynowa P?yta – LP "A night at the opera"
* 1976.07 – Srebrna P?yta – SP "You're my best friend"/"'39"
* 1976.11 – Srebrna P?yta – SP "Somebody to love"/"White man"
* 1976.12 – Z?ota P?yta – LP "A day at the races"
* 1977.10 – Z?ota P?yta – SP "We are the champions"/"We will rock you" (platyna w USA)
* 1977.10 – Z?ota P?yta – LP "News of the world"
* 1978.10 – Z?ota P?yta – SP "Fat bottomed girls"/"Bicycle race"
* 1978.11 – Z?ota P?yta – LP "Jazz"
* 1979.01 – Srebrna P?yta – SP "Don't stop me now"/"In only 7 days"
* 1979.10 – Z?ota P?yta – SP "Crazy little thing called love"/"Spread your wings"
* 1980.06 – Z?ota P?yta – LP "Tha game"
* 1980.11 – Srebrna P?yta – SP "Flash"/"Football fight"
* 1980.12 – Z?ota P?yta – LP "Flash Gordon"
* 1981.10 – Srebrna P?yta – SP "Under pressure"/"Soul brother"
* 1982.05 – Z?ota P?yta – LP "Hot space"
* 1984.01 – Srebrna P?yta – SP "Radio GaGa"/"I go crazy"
* 1984.02 – Z?ota P?yta – LP "The works"
* 1984.04 – Srebrna P?yta – SP "I want to break free"/"Machines (Or Back to humans)"
* 1990.02 – BRITS Awards – nagroda za zas?ugi dla rozwoju muzyki

Albumy [edytuj]

Zarówno longplaye, jak i single grupy, zdobywa?y szczyty list przebojów i sprzeda?y na ca?ym globie. Status platynowej p?yty (b?d? jej wielokrotno??) na dwóch najwa?niejszych rynkach muzycznych na ?wiecie, w Zjednoczonym Królestwie i w USA, zdoby?y nast?puj?ce albumy Queen: A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits (jedenastokrotna platyna; sp?dzi? a? 450 tygodni na UK Albums Chart), Jazz, The Works, A Kind of Magic (dwukrotna platyna), Live Magic, The Miracle, Innuendo, Greatest Hits II (pi?ciokrotna platyna) i Made in Heaven (trzykrotna platyna).

W Polsce DVD: The Freddie Mercury Tribute Concert (jednokrotne z?oto), Greatest Video Hits (jednokrotna platyna – pierwsza w Polsce za DVD dla wykonawcy muzycznego), Greatest Video Hits II (dwukrotne z?oto), Live at Wembley Stadium (jednokrotna platyna); CD: Made in Heaven (jednokrotna platyna), Platinum Collection (jednokrotne z?oto).

Potrójne europejskie wyró?nienie Platinum Awards zdoby?a Platinum Collection (3 mln sprzedanych egzemplarzy).

Przeboje [edytuj]

Najbardziej znane przeboje zespo?u Queen to:

* Killer Queen (autor: Freddie Mercury, 1974) – pierwszy du?y przebój Queen, dotar? na 2. miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii i na 12. w USA.

* Bohemian Rhapsody (autor: Freddie Mercury, 1975) – cz?sto uwa?any za najs?ynniejszy utwór Queen, pod wieloma wzgl?dami rewolucyjny. Mi?dzy innymi ze wzgl?du na po??czenie elementów klasycznej rockowej ballady, hard rocka i muzyki operowej. Ponadto jest to jedyny utwór, który wydany dwukrotnie na singlu (w niezmienionej formie) dotar? za ka?dym razem do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów – najpierw w 1975, a pó?niej w 1991 r. W USA piosenka dotar?a pierwotnie na 9. miejsce, za? w roku 1992 osi?gn??a pozycj? 2. Dodatkowo by? pierwszym w historii utworem trwaj?cym powy?ej pi?ciu minut, który zosta? zagrany w radiu

* Somebody to Love (autor: Freddie Mercury, 1976) – Ballada traktuj?ca o mi?o?ci. Ulubiona piosenka Freddiego.

* Tie Your Mother Down (autor Brian May, 1976) utwór typowo hardrockowy z p?yty A Day At The Races, Znany g?ównie z koncertów Queen na których by? grany od pocz?tku swego istnienia do ostatniego koncertu, bardzo lubiany przez publiczno??, zawiera wszystkie charakterystyczne cechy hardrockowego grania Queen

* We Will Rock You (autor: Brian May, 1977) – ta piosenka razem z poni?sz? s? po dzi? dzie? nieoficjalnymi hymnami spotka? sportowych na ca?ym ?wiecie

* We Are the Champions (autor: Freddie Mercury, 1977) – klasyczna ballada, któr? Queen zamyka? swoje koncerty; jeden z najwi?kszych ameryka?skich przebojów grupy, który sta? si? obowi?zkow? pozycj? imprez sportowych, gran? zawsze po zako?czeniu rywalizacji.

* Don't Stop Me Now (autor: Freddie Mercury, 1978) – utwór uznany przez program BBC "TOPGEAR" najlepsz? piosenk? drogi

* Crazy Little Thing Called Love (autor: Freddie Mercury, 1979) – pierwszy numer 1 Queen w USA; Mercury podobno napisa? go w wannie podczas k?pieli

* Another One Bites the Dust (autor: John Deacon, 1980) – wymowna piosenka w stylu soul/disco, która najwi?ksz? popularno?? zyska?a w USA (1. miejsce na listach). By?a wówczas grana nawet przez "czarne" stacje radiowe, co rzadko si? przytrafia bia?ym muzykom

* Under Pressure (autor: Queen + David Bowie, 1981) – drugi po Bohemian Rhapsody brytyjski numer jeden grupy; rezultat "jam session" z Davidem Bowie

* Radio Ga Ga (autor: Roger Taylor, 1984) – w teledysku do utworu wykorzystano fragmenty niemieckego filmu science-fiction Metropolis Fritza Langa

* I Want to Break Free (autor: John Deacon, 1984) – teledysk nakr?cony do tej piosenki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na ?wiecie. Z drugiej jednak strony sam teledysk nie by? zbyt popularny w USA ze wzgl?du na cz?onków grupy przebranych w nim za kobiety. Ponadto, teledysk by? parodi? postaci z brytyjskiej opery mydlanej.

* Hammer to Fall (Autor Brian May 1984) typowy gitarowy kawa?ek z klipem z koncertu

* Who Wants to Live Forever (autor: Brian May, 1986) – symfoniczna ballada o ?yciu napisana specjalnie na pro?b? Russella Mulcahy’ego do wykorzystania w jego filmie Nie?miertelny z Christopherem Lambertem w roli g?ównej

* A Kind of Magic (autor: Roger Taylor, 1986) – przebój z 1986 r., prezentuje bardziej popowe oblicze zespo?u

* Friends Will Be Friends (autor Freddie Mercury & John Deacon 1986) Typowa ballada. Teledysk z udzia?em fan clubu Queen. Utwór pos?u?y? jako podk?ad muzyczny do reklamy piwa Lech.

* I Want It All (autor: Brian May, 1989) – powrót do rockowego brzmienia i na szczyty list przebojów

* The Miracle (autor: Queen, 1989) – wielki przebój, typowa ballada, teledysk z udzia?em czworga m?odych ch?opców którzy wcielili si? w muzyków Queen na scenie. Prawdziwi muzycy pojawiaj? si? dopiero w finale klipu.

* Breakthru (autor: Freddie Mercury, 1989) utwór w rytm p?dz?cego poci?gu z muzykami jad?cymi nim w klipie. Ca?o?? bardzo harmonicznie si? uk?ada i ?wietnie wspó?gra

* Innuendo (autor: wspólna praca zespo?u, 1991) – bardzo powa?ny w swojej wymowie utwór, swoj? d?ugo?ci? i skomplikowan? konstrukcj? przywodz?cy na my?l s?ynn? Bohemian Rhapsody; na li?cie przebojów w Wielkiej Brytanii zadebiutowa? od razu na pierwszym miejscu. Nagrany przy wspó?udziale Steve'a Howe – gitarzysty zespo?u Yes. Teledysk równie skomplikowany i ciekawy bo wykorzystuj?cy sze?? technik animacji zdoby? wiele nagród, mi?dzy innymi za najlepszy teledysk roku 1991

* The Show Must Go On (autor: Brian May, 1991) – sztandarowa, po?egnalna piosenka zespo?u, która wbrew pozorom nie zosta?a napisana przez Mercury’ego, ale przez gitarzyst? Briana Maya. Ten utwór zamyka? ostatni? p?yt? Queen wydan? za ?ycia wokalisty

* I'm Going Slightly Mad (autor: Freddie Mercury, 1991) – czarno-bia?y teledysk, Freddie Mercury z grub? warstw? makija?u na twarzy i peruk? na g?owie (wokalista Queen by? wtedy bardzo chory, przedostatni teledysk z jego udzia?em przed jego przedwczesn? ?mierci?) utwór grany na syntezatorze z interesuj?ca solówk? na gitarze elektrycznej.

* These Are The Days Of Our Lives (autor: Queen, 1991) – ostatni teledysk z udzia?em Freddiego. Wyst?puje w dwóch wersjach. Wersja ameryka?ska zawiera sekwencje animowane. Utwór stanowi po?egnanie chorego Freddiego z fanami.

* Heaven for Everyone (autor: Roger Taylor, 1995) – najwi?kszy przebój z ostatniej p?yty Queen, Made in Heaven, wydanej cztery lata po ?mierci Mercury’ego.

* Too Much Love Will Kill You (autor: Brian May, 1988?) – pierwsze publiczne wykonanie nast?pi?o w 1992 r. na The Freddie Mercury Tribute Concert, gdzie ?piewa? j? Brian May. Nast?pnie piosenka ukaza?a si? na solowym albumie Maya Back to the Light. Dopiero w 1995 r. wersja ?piewana przez Freddiego zosta?a wydana w ramach albumu Made In Heaven.

* A Winter's Tale – ballada, ostatnia skomponowana przez Mercury’ego piosenka (na 6 tygodni przed ?mierci? w 1991 r.).

Dyskografia zespo?u Queen [edytuj]

Albumy studyjne [edytuj]

* 1973 Queen
* 1974 Queen II
* 1974 Sheer Heart Attack
* 1975 A Night at the Opera
* 1976 A Day at the Races
* 1977 News of the World
* 1978 Jazz
* 1980 The Game
* 1980 Flash Gordon (album z muzyk? do filmu)
* 1982 Hot Space
* 1984 The Works
* 1986 A Kind of Magic
* 1989 The Miracle
* 1991 Innuendo
* 1995 Made In Heaven

Albumy koncertowe [edytuj]

* 1979 Live Killers (podwójna sk?adanka koncertowa)
* 1986 Live Magic (sk?adanka koncertowa)
* 1992 Live at Wembley '86 (podwójny album)
* 2004 Queen on fire - Live at the Bowl (podwójny album)
* 2005 Return of the Champions (podwójny album z Paulem Rodgersem)
* 2006 Live At The Bowl (podwójny album)
* 2007 Queen Rock Montreal (2xCD/3xLP)

Sk?adanki [edytuj]

* 1980 The best of Queen wyd. Polska
* 1981 Greatest Hits
* 1989 Queen at the Beeb (osiem nagra? dla Radio 1 zarejestrowanych w 1973 r.)
* 1991 Greatest Hits II
* 1992 Greatest Hits wyd. USA
* 1992 Classic Queen wyd.USA
* 1995 Queen at the BBC wyd. USA (osiem nagra? dla Radio 1 zarejestrowanych w 1973 r.)
* 1997 Queen Rocks
* 1999 Greatest Hits III
* 2000 The Platinum Collection: Greatest Hits I, II & III
* 2004 Jewels wyd. Japonia
* 2004 Greatest Hits (We Will Rock You Edition) wydanie USA
* 2005 Jewels II wyd. Japonia
* 2006 Stone Cold Classics wyd. USA

Boxy [edytuj]

* 1985 The Complete Works
* 1994 Greatest Hits I & II
* 1998 The Crown Jewels wyd. USA
* 2000 The Platinum Collection: Greatest Hits I, II & III
* 2005 A Night at the Opera (Kolekcjonerska edycja DVD i CD z okazji 30 rocznicy wydania albumu)

Single [edytuj]

* 1973 Keep Yourself Alive / Son And Daughter wyd. UK, USA, Japonia
* 1974 Liar (edit) / Doing Alright wyd. USA
* 1974 Seven Seas Of Rhye / See What A Fool I've Been wyd. UK, USA
* 1974 Killer Queen / Flick Of The Wrist wyd. UK, USA
* 1975 Now I'm Here / Lily Of The Valley wyd. UK
* 1975 Bohemian Rhapsody / I'm In Love With My Car wyd. UK, USA
* 1976 You're My Best Friend / '39 wyd. UK, USA
* 1976 Somebody To Love / White Man wyd. UK, USA
* 1977 Tie Your Mother Down / You And I wyd. UK
* 1977 Tie Your Mother Down / Drowse wyd. USA
* 1977 The First EP – Good Old Fashioned Lover Boy, Death On Two Legs, Tenement Funster, White Queen wyd. UK
* 1977 We Are The Champions / We Will Rock You wyd. UK, USA
* 1978 Spread Your Wings / Sheer Heart Attack wyd. UK
* 1978 Bicycle Race / Fat Bottomed Girls wyd. UK, USA
* 1979 Don't Stop Me Now / In Only Seven Days wyd. UK
* 1979 Don't Stop Me Now / More Of That Jazz wyd. USA
* 1979 Love Of My Life (live) / Now I'm Here (live) wyd. UK
* 1979 We Will Rock You (live) / Let Me Entertain You (live) wyd. USA
* 1979 Crazy Little Thing Called Love / We Will Rock You (live) wyd. UK
* 1979 Crazy Little Thing Called Love / Spread your wings (live) wyd. USA
* 1980 Save Me / Let Me Entertain You (live) wyd. UK
* 1980 Play The Game / A Human Body wyd. UK, USA
* 1980 Another One Bites The Dust / Dragon Attack wyd. UK
* 1980 Another One Bites The Dust / Don't Try Suicide wyd. USA
* 1980 Flash / Football Fight wyd. UK
* 1981 Flash / Football Fight wyd. USA
* 1981 Under Pressure / Soul Brother wyd. UK, USA
* 1982 Body Language / Life Is Real wyd. UK, USA
* 1982 Las Palabras De Amor / Cool Cat wyd. UK
* 1982 Back Chat (remix) / Staying Power wyd. UK
* 1982 Back Chat (extended remix) / Staying Power wyd. UK, USA
* 1984 Radio Ga Ga / I Go Crazy wyd. UK, USA
* 1984 I Want To Break Free / Machines wyd. UK, USA
* 1984 It's A Hard Life / Is This The World We Created wyd. UK, USA
* 1984 Hammer To Fall / Tear It Up wyd. UK, USA
* 1984 Thank God It's Christmas / Man On The Prowl, Keep Passing The Open Windows wyd. UK, USA
* 1985 One Vision / Blurred Vision wyd. UK, USA
* 1986 A Kind Of Magic / A Dozen Red Roses For My Darling wyd. UK
* 1986 A Kind Of Magic / Gimme The Prize wyd. USA
* 1986 Friends Will Be Friends / Seven Seas Of Rhye wyd. UK
* 1986 Who Wants To Live Forever / Killer Queen wyd. UK
* 1989 I Want It All / Hang On In There wyd. UK, USA
* 1989 Breakthru / Stealin wyd. UK
* 1989 Breakthru / I Want It All wyd. USA
* 1989 The Invisible Man / Hijack My Heart wyd. UK
* 1989 Scandal / My Life Has Been Saved wyd. UK, USA
* 1989 The Miracle / Stone Cold Crazy (live) wyd. UK
* 1989 The Miracle / Stone Cold Crazy (live)/ My melancholy blues (live) wyd. UK
* 1991 Innuendo / Bijou wyd. UK
* 1991 Innuendo / Bijou/ Under Pressure wyd. UK
* 1991 I'm Going Slightly Mad / The Hitman wyd. UK
* 1991 I'm Going Slightly Mad / The Hitman / Lost Opportunity wyd. UK
* 1991 Headlong / All Gods People wyd. UK
* 1991 Headlong / All Gods People / Mad the swine wyd. UK
* 1991 The Show Must Go On / Keep Yourself Alive wyd. UK
* 1991 The Show Must Go On / Keep Yourself Alive/ Queen Talks wyd. UK
* 1991 The Show Must Go On / Keep Yourself Alive/ Queen Talks/ Body Language wyd. UK
* 1991 The Show Must Go On / Now I'm here / Fat bottomed girls / Las palabras de amor wyd. UK
* 1991 Bohemian Rhapsody / These are the days of our lives wyd. UK
* 1995 Heaven For Everyone / It's A Beautiful Day wyd. UK
* 1995 Heaven For Everyone (Single Version)/ Keep Yourself Alive / Seven Seas Of Rhye / Killer Queen wyd. UK, USA, Japonia, Holandia, W?ochy, Francja
* 1995 A Winters Tale / Thank God It's Christmas / Rock In Rio Blues wyd. UK, Holandia
* 1995 A Winter's Tale / Now I'm Here / You're My Best Friend / Somebody To Love wyd. UK, Holandia
* 1996 Too Much Love Will Kill You / WWRY / We Are The Champions wyd. UK, USA, Holandia, W?ochy
* 1996 Let Me Live / Fat Bottomed Girl / Bicycle Race wyd. UK, Holandia, W?ochy
* 1996 You Don't Fool Me / remix wyd. UK
* 1998 No-One But You/ Tie Your Mother Down/ We Will Rock You (Rick Rubin Ruined Remix)/ Gimme The Prize (Instrumental Remix for The Eye) wyd. UK, Japonia, Holandia
* 1998 Another One Bites The Dust (New LP Version)/ Another One Bites The Dust (Team 1 Black Rock Star Main Pass Mix)/ Another One Bites The Dust (Team 1 Black Rock Star Radio Edit) wyd. UK
* 1999 Under Pressure (Rah Remix Edit)/ Bohemian Rhapsody wyd. UK, Francja
* 1999 Under Pressure (Rah Remix Edit)/ Bohemian Rhapsody/ Thank God It's Christmas wyd. UK, Francja
* 1999 Under Pressure (Rah Remix Edit)/ Under Pressure (Knebworth Mix)/ Under Pressure (Mike Spencer Mix) wyd. UK, Francja
* 2000 We Will Rock You (with Five) wyd. UK, Australia
* 2003 Flash (Vanguard Remix) wyd. UK, Niemcy, W?ochy
* 2005 Reaching Out / Tie Your Mother Down (live)/ Fat Bottomed Girls (live)

Spis zawiera wybrane single, wiele wydawnictw ma wiele odmian regionalnych lub wersji zawarto?ci.

DVD i VHS [edytuj]

* 1981 Greatest Flix (VHS z teledyskami)
* 1984 The Works EP (VHS z teledyskami)
* 1984 We Will Rock You (VHS z koncertem z Montrealu '81)
* 1985 Live In Rio (VHS z koncertem)
* 1986 Live at Wembley Stadium (DVD z koncertem)
* 1986 Who Wants To Live Forever (VHS z teledyskami)
* 1987 Live In Budapest (VHS z koncertem)
* 1987 Bohemian Rhapsody (VHS z teledyskami)
* 1987 The Magic Years (potrójny VHS z dokumentem)
* 1989 Rare Live (VHS koncertowy)
* 1989 The Miracle EP(VHS z teledyskami)
* 1990 Queen At Wembley (VHS z koncertem)
* 1991 Greatest Flix II (VHS z teledyskami)
* 1991 Box Of Flix (podwójny VHS z teledyskami)
* 1992 Classic Queen wyd. USA (VHS z teledyskami)
* 1992 Greatest Hits wyd. USA (VHS z teledyskami)
* 1992 Live at the Rainbow (VHS z koncertem)
* 1992 The Freddie Mercury Tribute Concert (podwójny VHS z koncertem)
* 1992 Final Concert Live In Japan wyd. Japonia (VHS z koncertem)
* 1995 Champions Of The World (VHS z dokumentem)
* 1996 Made In Heaven - The Films (VHS z teledyskami)
* 1998 Queen Rocks (VHS z teledyskami)
* 1999 Greatest Flix III (VHS z teledyskami)
* 2001 We Will Rock You wyd. USA
* 2002 The Freddie Mercury Tribute Concert For AIDS Awareness (podwójne DVD koncertowe)
* 2002 Greatest Video Hits 1(podwójne DVD z teledyskami)
* 2002 A Night At The Opera (DVD-Audio)
* 2003 Live At Wembley Stadium (podwójne DVD koncertowe)
* 2003 Greatest Video Hits 2 (podwójne DVD z teledyskami)
* 2003 The Game (DVD-Audio)
* 2003 Made in Heaven - The Films (DVD z teledyskami)
* 2004 Queen on fire - Live at the Bowl (podwójne DVD koncertowe)
* 2004 Queen Jewels wyd. Japonia (DVD z teledyskami)
* 2004 We Are the Champions: Final Live in Japan wyd. Japonia (DVD koncertowe)
* 2005 Return of the Champions (podwójny DVD koncertowe z Paulem Rodgersem)
* 2006 The Making of A Night at the Opera
* 2006 Super Live in Japan wyd. Japonia (podwójne DVD koncertowe z Paulem Rodgersem)
* 2007 Queen Rock Montreal (1xDVD/2xDVD z koncertem)

Ciekawostki [edytuj]

* Angielskie s?owo queen dos?ownie oznacza królowa, jednak w slangu brytyjskim oznacza równie? rzucaj?cego si? w oczy homoseksualist? p?ci m?skiej (odpowiednikiem ameryka?skim jest s?owo queer, zobacz te?: drag queen). Prawdopodobnie Freddie, wymy?laj?c nazw? dla zespo?u, zdecydowa? si? na s?owo Queen mi?dzy innymi ze wzgl?du na jego dwuznaczno??.

* Powsta? musical zatytu?owany We Will Rock You, wykorzystuj?cy utwory zespo?u Queen. Musical jest grany w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, RPA. Wystawiano go równie? w USA, Japonii, Rosji, Australii. Kolejne inscenizacje s? planowane we W?oszech, Szwajcarii, Kanadzie.

* Wed?ug Ksi?gi Rekordów Guinnessa oficjalny fanklub Queen jest najd?u?ej dzia?aj?cym fanklubem grupy rockowej.

* W Polsce utwór These are the days of our lives najd?u?ej (52 tygodnie) utrzymywa? si? na Li?cie Przebojów radiowej Trójki, w tym zdo?a? obroni? pierwsze miejsce 14 tygodni z rz?du.

* W 1975 r., album "A Night At The Opera" by? najdro?szym kiedykolwiek zrobionym albumem.

* Queen by? pierwsz? grup?, której uda?o si? zamie?ci? cztery albumy na li?cie "UK top 20" jednocze?nie.

* W Wielkiej Brytanii na li?cie najlepiej sprzedawanych albumów w 1991 r. p?yta "Greatest Hits II" zaj??a pozycj? 3, wznowione "Greatest Hits I" miejsce 25, a "Innuendo" dopiero 31.

* Grupa w 1992 r. sp?dzi?a najwi?cej tygodni na listach przebojów, ni? jakikolwiek inny artysta. W sumie sp?dzili 128 tygodni. W 1987 r. sp?dzili 117 tygodni na listach, a w 1986 r. 107 tygodni.

* Queen by? pierwsz? grup?, która mia?a 2 albumy i 2 single na 1 miejscu poza granicami UK w tym samym roku.

* P?yta "Greatest Hits II" znalaz?a si? na 12 miejscu pod wzgl?dem najlepiej sprzedaj?cych si? albumów w W. Brytanii w okresie 1990-1999. Sprzedano 2,260,000 kopii p?yt. "Made In Heaven" znalaz?a si? na pozycji 56, z ilo?ci? 1,320,000 sprzedanych p?yt w UK.

* Queen by? pierwsz? grup?, która mia?a 10 albumów na li?cie UK top 100.

* Queen znalaz? si? w?ród 50 wykonawców, którym uda?o si? do 2005 r. sprzeda? od 100 do 250 milionów p?yt. 11 artystom uda?o si? sprzeda? wi?cej ni? 250 mln kopii p?yt, m.in.: Abba, Led Zeppelin, The Beatles czy Elvis Presley.

* P?yta "Greatest Hits" by?a jedn? z najcz??ciej kupowanych p?yt w historii Wielkiej Brytanii.

* P?yta "Greatest Hits" znalaz?a si? na pozycji 3 pod wzgl?dem najd?u?ej przebywaj?cych albumów na li?cie UK Top Albums – 338 tygodni.

* Do ko?ca 1980 r., grupa sprzeda?a 45 mln albumów. W samym 1986 r., tylko w Wielkiej Brytanii sprzedano 1.774.991 kopii p?yt. Na pocz?tku lat 90. grupa sprzeda?a ok. 90 mln, w 1996 r. – 150 mln, do teraz sprzedali ok. 200 mln p?yt. W USA w przeci?gu 30 lat grupa sprzeda?a 31,5 mln kr??ków.

* Grupa zaj??a 14 pozycj? w rankingu "najwi?cej p?yt na pozycji #1". Przed Queen uplasowa?a si? grupa Abba na 9 miejscu, The Rolling Stones (10) i The Beatles (13). Queen mia? dziewi?? p?yt w UK które zaj??y pierwsz? pozycj?.

* "Innuendo" we W?oszech pokry?o si? dwudziestokrotn? platyn? (!) za sprzeda? 2 milionów egzemplarzy.

* Tylko dwaj arty?ci zdobyli pierwsz? pozycj? na listach w czterech ró?nych dekadach. Cliff Richard (50's-90's), i Queen (70's-00's) utworami: "Bohemian Rhapsody" z 1975 r., "Under Pressure" z 1981 r., "Innuendo" z 1991 r., oraz "We Will Rock You" duet z Five w 2000 r.

* The Beatles by? jedyn? grup? która mia?a wi?cej singli w TOP 10' ni? Queen. The Beatles mieli ich 27 a Queen - 25.

* "Living On My Own" z 1993 r., sta? si? jedynym singlem Freddiego oraz jedynym singlem jednego z cz?onków Queen który osi?gn?? #1 miejsce.

* Grupie nigdy nie uda?o si? zdoby? pierwszego miejsca tym samym singlem po dwóch stronach Atlantyku. Najbli?ej by? singiel "Crazy Little Thing Called Love", który zdoby? #1 w USA i pozycj? #2 na Wyspach Brytyjskich.

* Bohemian Rhapsody sp?dzi? ??cznie 14 tygodni na miejscu pierwszym. 9 tygodni w 1975 r. oraz 5 tygodni na prze?omie 1991/1992 r. po re-edycji singla.

* "Bohemian Rhapsody" znalaz?a si? na trzecim miejscu na li?cie najwi?cej sprzedanych singli. Na pierwszym miejscu znalaz? si? utwór "Candle In The Wind" Eltona Johna z 1997 r. (4,860,000 kopii) na drugim "Do They Know It's Christmas" Band Aid (3,550,000 kopii) oraz "Bohemian Rhapsody" z wynikiem 2,130,000 sprzedanych kopii singla.

* We wrze?niu 2005 r., w mi?dzynarodowym g?osowaniu, 700 tys. ludzi na ?wiecie wybra?o "We Are The Champions" na ulubiony utwór.

* W 2004 r. zosta?a og?oszona lista najlepszych zespo?ów wszech czasów. W rankingu brano pod uwag? wyniki sprzeda?y albumów i biletów koncertowych. Pierwsze miejsce zdoby?a brytyjska grupa Pink Floyd. Legendarna grupa sprzeda?a 23,3 miliony egzemplarzy albumu "The Wall" oraz wyst?pi?a przed 125 tysi?czn? widowni? w Kebworth Castle. Queen zaj??o 5 pozycj?.

* w 2005 r. po raz pierwszy w historii grupa Queen wyprzedzi?a The Beatles w zestawieniu obejmuj?cym liczb? tygodni sp?dzonych na brytyjskiej li?cie przebojów. Oto pe?na dziesi?tka z "The Book of British Hit Singles and Albums" (w nawiasie liczba tygodni na brytyjskiej li?cie przebojów): 1. Queen (1322 tygodnie), 2. The Beatles (1293), 3. Elvis Presley (1280), 4. U2 (1150), 5. Dire Straits (1136), 6. Simon And Garfunkel (1114), 7. Madonna (1032), 8. David Bowie (1005), 9. Elton John (989), 10. Michael Jackson (966).

* Zdaniem mi?o?ników teorii spiskowych, ods?uchuj?c od ty?u utworu Another One Bites the Dust mo?na us?ysze? zdanie It's fun to smoke marijuana, czyli Palenie marihuany to niez?a frajda.
[/b]


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 22 wrz 2008, o 19:49 
Offline
Sta?y bywalec
Sta?y bywalec
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2008, o 16:58
Posty: 287
Lokalizacja: WNKS
[b]Michael Cretu/Enigma

Smutek i rado?? w jednym, ogromne emocje, niesamowity klimat.
Nie potrafi? tego opisa?. Wywo?uje skrajne uczucia, przenosi s?uchacza daleko w zupe?nie inny ?wiat...


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
PostNapisane: 3 lut 2010, o 23:07 
Offline
Wierszokleta
Wierszokleta
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 cze 2009, o 13:36
Posty: 123
Lokalizacja: London*Rio de Janeiro*W?oszczowa*Berlin
Toma Waitsa nie by?o. Polecam wszystkim milosnikom Rolling stonsow, led zeppelinow, queenow, j. casha i calej reszty rockowego swiata. Nie bede kopiowal zyciorysu z wikipedi bo pewnie nikt tego nie przeczyta, zreszta ja sam jej nie znam, a jak kogos zainteresuje to sobie sam sprawdzi
Obrazek

Obrazek
pojebany go??, ale za to go uwielbiem. Nie jest szablonowy i nie jest grzeczny.

http://www.youtube.com/watch?v=Zo4Y0TxW41g
Obrazek

http://www.youtube.com/watch?v=W9mhsW5aWJM
Obrazek

oczywiscie tworczosc tego pana jest duzo szersza niz te dwa teledyski ktore tutaj zaprezentowa?em.
polecam dyskografie, mozan znalesc w niej duzo wiecej ciekawych rzeczy

_________________
dont kill the vinyl ! ! !

Obrazek


Ostatnio edytowano 4 lut 2010, o 15:39 przez Leksus, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
PostNapisane: 4 lut 2010, o 15:04 
Offline
Pisarz
Pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sty 2007, o 12:23
Posty: 761
Lokalizacja: Kozhnitz
Tom Waits spoko kole? a i muza git

ostatnio na nowej p?ycie nawet Converge nagra? numer w jego stylu :D

_________________
forumowy psychopata


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
PostNapisane: 10 lip 2011, o 22:33 
Offline
Nowa twarz
Nowa twarz

Dołączył(a): 10 lip 2011, o 22:27
Posty: 1
Witam wszystkich. Nie wiem, czy to jest odpowiednie forum, aby zada? to pytanie. Mam 16 lat, ale jestem wielk? fank? zespo?u D?EM i od kulku miesi?cy szukam relacji z pogrzebu Ry?ka Riedla. Zdoby?am informacje, ?e lecia?o to na programie TVP2 "Clipol" nic innego nie wiem na temat tego o to programu, czy jest kto? w stanie mi pomóc ? Bardzo chcia?abym to zobaczy?. Bardzo by?abym wdzieczna.
Pozdrawiam Ania


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
PostNapisane: 11 lip 2011, o 08:14 
Offline
Pisarz
Pisarz
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 sty 2007, o 12:23
Posty: 761
Lokalizacja: Kozhnitz
http://www.youtube.com/watch?v=jTEACEPnyiY
http://www.youtube.com/watch?v=dHrgnvJm5mU

a tu masz dokument o Riedlu:

http://www.youtube.com/watch?v=xobredvP ... re=related

_________________
forumowy psychopata


Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
cron
POWERED_BY
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL