[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4688: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4690: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4691: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4692: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
forum.radom.pl :: Zobacz wątek - ORGAZM - ciekawy artyku?
forum.radom.pl
https://forum.radom.pl/

ORGAZM - ciekawy artyku?
https://forum.radom.pl/viewtopic.php?f=9&t=11007
Strona 1 z 1

Autor:  gawi [ 14 maja 2010, o 11:47 ]
Tytuł:  ORGAZM - ciekawy artyku?

Aby stwierdzi?, co dok?adnie dzieje si? w mózgu podczas orgazmu, ekipa badaczy zebrana wokó? Gerta Holstege musia?a sprosta? nie lada wyzwaniom.
W ch?odnych pomieszczeniach laboratorium 11 kobiet zobowi?zano, by doprowadzi?y swoich partnerów do orgazmu, a jego mózgowe efekty mia? zarejestrowa? pozytonowy emisyjny tomograf komputerowy (PET). M??czy?ni (pieszczeni, dotykani) mieli przy tym zachowywa? si? mo?liwie cicho, aby nie zafa?szowa? wyników.
Okaza?o si?, ?e w trakcie szczytowania u m??czyzn nadzwyczaj aktywny by? tzw. uk?ad nagrody, odpowiadaj?cy za odczuwanie przyjemno?ci. Wzmo?on? aktywno?? zaobserwowano zw?aszcza w polu brzusznym nakrywki (Area tegmentalis ventralis), które produkuje „hormon szcz??cia” – dopamin?, oraz w j?drze pó?le??cym (Nucleus accumbens). Struktury te s? tak?e aktywne po za?yciu narkotyków – heroiny i kokainy. To dlatego intensywno?? dozna? narkotykowych porównywana jest z orgazmem. Ten musi by? z kolei bardzo przyjemny, bo ejakulacja jest kluczowym elementem rozmna?ania.

W prze?ywaj?cym orgazm m?skim mózgu naukowcy stwierdzili tak?e podwy?szon? aktywno?? w tych rejonach, które uczestnicz? w tworzeniu obrazowych wspomnie? oraz ich przywo?ywaniu. M??czy?ni z pewno?ci? wyobra?ali sobie „gor?ce scenki”, aby szybciej szczytowa?. Aktywnie pracowa? tak?e mó?d?ek, który koordynuje motoryk? i – jak wiadomo od ca?kiem niedawna – przetwarza emocje.

A jak przebiega orgazm w mózgu kobiety? Tym razem zespó? badaczy poprosi? 12 m??czyzn, ?eby doprowadzili swoje partnerki na szczyt rozkoszy poprzez stymulacj? ?echtaczek. G?owy pa? skanowa? mia? w tym czasie PET. Rozpocz?to procedur? badawcz? i... nagle pojawi?y si? komplikacje. Okaza?o si?, ?e zimne stopy uniemo?liwia?y kobietom odpr??enie si?. Sytuacj? uratowa?o za?o?enie paniom grubych skarpet. Pomiary mo?na by?o rozpocz??.
Ich wyniki by?y zaskakuj?ce. Otó?, w punkcie kulminacyjnym znacz?ce obszary mózgów pa? wykaza?y obni?on? aktywno??. Dzia?o si? tak przede wszystkim z lew? oczodo?owo-czo?ow? kor? mózgow?, która jest odpowiedzialna za kontrol? pop?du seksualnego oraz samokontrol? (by?a ona aktywna tylko w niewielkim stopniu). Ponadto znacznie mniejsz? ni? zwykle aktywno?? stwierdzono w obszarze grzbietowo-przy?rodkowej kory przedczo?owej. Ta struktura jest odpowiedzialna za odczucia moralne oraz za oceny spo?eczne. Gdy nie jest aktywna, mamy obni?on? zdolno?? podejmowania decyzji, co wi??e si? m.in. z os?abieniem hamulców spo?ecznych. A zatem, konkludowali naukowcy, wywo?anemu wyrzutem dopaminy przez o?rodek nagrody stanowi odurzenia u kobiet towarzyszy odczucie swego rodzaju wyzwolenia. Wy??czone s? przy tym wa?ne centra odpowiedzialne za odczuwanie emocji w uk?adzie limbicznym, np. cia?o migda?owate. Na tej podstawie Holstege uzna?, ?e kobiety prze?ywaj? szczyt przyjemno?ci bez emocji.

[...]

Podczas zimnych pór roku seks stanowi dobr? ochron? przed przezi?bieniami – uwa?aj? ameryka?scy psychologowie Carl J. Charnetski i Francis X. Brennan. Przepytali 112 osób obojga p?ci na temat ich seksualno?ci, a nadto zmierzyli im poziom immunogobulin A – przeciwcia?, które ochraniaj? drogi oddechowe przed infekcjami. Potwierdzi?o si? przypuszczenie badaczy, ?e organizm pobudzony na skutek wnikaj?cych mikroorganizmów partnera wytwarza wi?cej komórek obronnych, które chroni? nas przed przezi?bieniem i gryp?. Seks raz lub dwa razy w tygodniu jest zatem najlepszym lekarstwem. Ludzie pow?ci?gliwi, jak równie? ci, którzy uprawiaj? seks rzadziej ni? raz w tygodniu, maj? o 30 procent mniejsz? odporno??.


ca?osc na stronie: http://www.charaktery.eu/artykuly/Milos ... yjemnosci/

Autor:  Leksus [ 19 maja 2010, o 00:35 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

to co ?
jak mam gryp? to dzwonie do kole?anek ;] Podoba mi si? ten artyku? ;]
w razie czego moje tel. to . 888 .....

Autor:  Maggid [ 21 maja 2010, o 07:32 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?


Autor:  Cyniczny Bydlak [ 21 maja 2010, o 08:11 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

Pono? dzia?a równie? trzymanie stóp partnerki przy roz?arzonych w?glach - po kilku chwilach kobieta przyznaje si? zarówno do orgazmów wielokrotnych, jak i do kierowania zamachem na Kennedy'ego, oraz spowodowaniem mg?y na lotnisku w Smole?sku.

Autor:  iridium.shine [ 21 maja 2010, o 22:03 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

cyniczny jak zwykle ro*****l temat :)

Autor:  format [ 25 lis 2010, o 16:39 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

to pewnie bu?garki przy trasie dochodz? szybciutko bo w?tpi? by buty chocia? zdejmowa?y :D

Autor:  gito [ 16 gru 2010, o 23:08 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

Bu?garki to by?y z 10 lat - temu teraz to sa Cyganki

Autor:  Cyniczny Bydlak [ 17 gru 2010, o 18:01 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

Czapki z g?ów - gito mówi, to wie :D

Autor:  donfrafrequezz [ 18 gru 2010, o 15:13 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?


Autor:  Henryk [ 30 gru 2010, o 17:58 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?


Autor:  Cybercymbau [ 27 maja 2011, o 13:51 ]
Tytuł:  Re: ORGAZM - ciekawy artyku?

Czyli, ?e dresiarstwo, kibole i inne patole nie ma orgazmów?

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/